ARA:n ohjeistus

Täältä löydät asukasdemokratian kivijalat!

ARA:n ohjeistus

ViestiKirjoittaja Administrator » 03.11.2017 10:24

Ylläpito kokoaa tähän listaan ARA:n asukasdemokratia-asioissa VAV:n isännöinnille ja asukkaille antamia suosituksia ja neuvoja. Päivämäärä suosituksen perässä kertoo, koska suositus on annettu. Lista päivittyy tarpeen mukaan. Vanhimmat suositukset alussa, tuoreimmat listan lopussa.

ARA:n rooli on määritelty YTE-laissa. ARA "antaa yleisiä ohjeita tässä laissa tarkoitetun yhteistoiminnan järjestämisestä sekä muista tässä laissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitetuista tehtävistä ja niiden suorittamisesta."

Jos eteesi tulee asukasdemokratiaan liittyvän ongelma, joka ei selviä tällä foorumilla, laita sähköpostia ARA:lle (kirjaamo.ara(at)ara.fi) ja viestin otsikoksi: "Ohjeistuspyyntö koskien yhteishallintolain mukaista asukasdemokratia-asiaa." ARA vastaa tiedusteluihin yleensä varsin nopeasti - joskus jo saman päivän aikana. Välitä saamasi vastaus foorumin ylläpitäjälle niin lisätään se alla olevaan listaan! YTE-lain selkeästä laiminlyönnistä voi valittaa Länsi-Suomen aluehallintovirastoon (kirjaamo.lansi(at)avi.fi), jossa valituksen käsittely maksaa 250 euroa. Tieto, jonka mukaan ARA:n laintulkinnasta voi kannella eduskunnan oikeusasiamiehelle, ei pidä paikkaansa. EOA antoi tällaisen lausunnon 12.12.2017, mutta perui sen 29.12.2017. ARA:n ohjaus / valvonta kuuluu ympäristöministeriössä rakennetun ympäristön osastolle. Tarkka yksikkö on "lähiympäristö ja asuminen".

1. ARA suosittelee puheenjohtajistoa tiedottamaan asukastoimikunnille ja luottamushenkilöille kokouksissaan käsittelemistä asioista. Näin varmistetaan yhteishallinnon läpinäkyvä toiminta sen jokaisella tasolla. Asukastoimikuntien ja luottamushenkilöiden kautta yksittäiset asukkaat saavat tietoa laajakantoisista ja periaatteellisesti tärkeistä, koko VAV asuntokantaa koskevista asioista. (6.10.2016)

2. ARA suosittelee, että YTE–puheenjohtajisto luovuttaa Terhotie 6:n asukastoimikunnalle pyydetyt pöytäkirjat vuosilta 2015 - 2016. (6.10.2016)

3. Yhteishallintolain 10 §:n 5 kohdan mukaan asukastoimikunta voi tehdä esityksiä, neuvotella ja antaa lausunto huoltosopimuksen sisällöstä, hoitojärjestelmästä sekä isännöinnin ja huoltotehtävien järjestämisestä. VAV:n tulee toimittaa asukastoimikunnalle hyvissä ajoin ennen varsinaista kilpailutusprosessia riittävät tiedot, jotta asukastoimikunta voi käyttää yhteishallintolain mukaista oikeuttaan. (27.2.2017)

4. Huoltoyhtiön irtisanoutuminen on asia, josta omistajan tulee viivyttelemättä informoida asukastoimikuntaa. (27.2.2017)

5. Asukastoimikunta voi valvoa huoltotoimien suorittamista ja ilmoittaa omistajalle havaitsemistaan puutteista. Varsinaisten huoltotehtävien teettäminen on VAV:n vastuulla. ARA:n tehtävänä ei ole antaa ohjeistusta korjaus- ja huoltotoimien suorittamisesta tai mikä on kohtuullinen aika niiden suorittamiseen. (27.2.2017)

6. Yhteistoiminnassa on järkevää hyödyntää tietoteknisiä ratkaisuja, mutta omistajalla ei ole velvollisuutta jakaa tietojärjestelmiään asukkaiden käyttöön. (16.3.2017)

7. Yhteishallintolaki ei velvoita isännöitsijää toimittamaan raportteja kaikista huoltopalavereista, joihin hän on osallistunut. (16.3.2017)

8. Palveluntuottajien sopimusrikkomusten perusteella määräytyvät sanktiot ovat sopimusten osapuolten (VAV:n ja huoltoyhtiön) välisiä. (16.3.2017)

9. Yhteishallintolain 10 §:n 6 kohdan mukaan asukastoimikunnalla on oikeus valvoa asukkaiden ja muiden huoneistojen haltijoiden yhteiseen lukuun hoito-, huolto- ja korjaustoimenpiteiden suorittamista tarkoittaa lähinnä sitä, että vuokranantajalle ilmoitetaan korjaustarpeista. Omistaja päättää korjaustoimenpiteistä. Asukkaat voivat lähinnä valvoa, että työt tulevat tehdyksi kohtuullisessa ajassa omistajan tilauksen mukaisesti. (16.3.2017)

10. Asukkaiden kokouksen valitsemalla valvojalla on oikeus seurata ja tarkastaa vuokranmääritysyksikön talouden ja hallinnon hoitoa ja saada tietoja esim. remonttilaskuista. Valvojalla on salassapitovelvollisuus. Hän ei voi kertoa muille asukkaille yksityisen suojan piiriin kuuluvia asioita. (16.3.2017)

11. Yhteishallintolaki ei edellytä omistajaa toimittamaan asukastoimikunnalle pysäköinninvalvonnan tietoja. Valvontatiedot kuuluvat yksityisyyden suojan piiriin. (16.3.2017)

12. Yhteishallintolaki ei avaa asukastoimikunnalle mahdollisuutta olla mukana luovutettujen asuntojen tarkastuksissa silloinkaan kun asukas on jo muuttanut asunnosta pois. (16.3.2017)

13. Alueellisen yhteistyöelimen päätökseksi tulee mielipide, mitä enemmistö kokouksessa annetuista äänistä on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaalissa arpa ja muulloin se mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Toimintakauden ensimmäisessä kokouksessa järjestäydytään ja valitaan mm. puheenjohtaja, sihteeri jne. Mikäli toimikauden aikana on syystä tai toisesta tarpeen järjestäytyä uudestaan, asian tulisi ilmetä ko. kokouksen asialistassa. Mikäli ehdokkaita esim. uuden puheenjohtajan valinnassa on useita, päätökseksi tulee se mielipide, mitä enemmistö kokouksessa annetuista äänistä on kannattanut. Jos äänet menevät henkilövaalissa tasan, asia ratkaistaan arvalla. (21.4.2017)

14. Asukkaiden kokouksessa saattaa tulla tarve selvittää osanottajien äänestyskelpoisuus (18 v., vakinaisesti talossa asuva). Ongelmaa ei ole, jos isännöitsijä osallistuu kokoukseen mukanaan asukasrekisteri. Jos isännöitsijä ei ole läsnä, joissakin kiinteistöissä on annettu huoltoyhtiöstä asukastoimikunnalle asukasluettelo, jota on käytetty äänestyskelpoisuuden toteamiseen. ARA:n näkemyksen mukaan tämä menettely ei ole oikea. Asukasrekisteri voi sisältää sellaisia henkilöön liittyviä tietoja, joita talonomistajan ei ole turvallista antaa muille. Talonomistajan tulee varmistaa, että yksilön tietosuojaa ei loukata. (28.4.2017)

15. Yhteishallintolain taustalla vaikuttaa hallituksen esitys (HE 223/1989). ARA:n asukasdemokratiaa käsittelevät oppaat on kirjoitettu käyttäen apuna hallituksen esitystä. Hallituksen esitys ilmentää ja tarkentaa lainsäätäjän tahtotilaa. Ts. jos lakitekstin lukeminen ei riitä, hallituksen esityksen avulla saadaan tarkempi tulkinta laista? (28.4.2017)
Administrator
Ylläpitäjä
 
Viestit: 53
Liittynyt: 03.11.2017 08:06

Paluu Foorumin säännöt, YTE-laki (649/1990), hallituksen esitys (HE 223/1989) sekä ARA:n ohjeistus

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa

cron